Плетен ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 7,49 лв.

Плетен ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 8,58 лв.

Плетен ластик - 25 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 8,58 лв.

Плетен ластик - 25 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 10,10 лв.

Плетен ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 10,30 лв.

Плетен ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 12,17 лв.

Плетен ластик - 40 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 13,67 лв.

Плетен ластик - 40 мм.

Цена за 0 : 16,10 лв.

Плетен ластик - 50 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 16,85 лв.

Плетен ластик - 50 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 20,03 лв.