Плетен ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 10,68 лв.

Плетен ластик - 20 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 11,04 лв.

Плетен ластик - 25 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 11,34 лв.

Плетен ластик - 25 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 13,14 лв.

Плетен ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 13,74 лв.

Плетен ластик - 30 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 15,24 лв.

Плетен ластик - 40 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 18,12 лв.

Плетен ластик - 40 мм.

Цена за 0 : 19,14 лв.

Плетен ластик - 50 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 23,10 лв.

Плетен ластик - 50 мм.

Цена за 1 ролка - 25 м.: 23,58 лв.