Памучен ширит ласе - рибена кост 10 мм. ЧЕРНО

Цена за 1 ролка - 250 м.: 51,60 лв.

Памучна ширит - рибена кост 10 мм.

Цена за 1 ролка - 250 м.: 50,40 лв.

Памучна ширит - рибена кост 10 мм.

Цена за 1 ролка - 100 м.: 38,40 лв.

Памучна ширит - рибена кост 10 мм.

Цена за 1 ролка - 100 м.: 38,40 лв.

Памучен ширит ласе - рибена кост 10 мм.

Цена за 1 опаковка - 100 м.: 38,40 лв.

Памучен ширит ласе - рибена кост 10 мм.

Цена за 1 опаковка - 100 м.: 38,40 лв.

Памучен ширит ласе - рибена кост 10 мм.

Цена за 1 опаковка - 100 м.: 38,40 лв.

Памучен ширит ласе - рибена кост 10 мм.

Цена за 1 опаковка - 100 м.: 38,40 лв.

Памучен ширит ласе - рибена кост 10 мм.

Цена за 1 опаковка - 100 м.: 38,40 лв.

Памучен ширит ласе - рибена кост 10 мм.

Цена за 1 опаковка - 100 м.: 38,40 лв.

Памучен ширит ласе - рибена кост 10 мм.

Цена за 1 опаковка - 100 м.: 38,40 лв.

Памучен ширит ласе - рибена кост 10 мм.

Цена за 1 опаковка - 100 м.: 38,40 лв.