Точило за ножици

Цена за 1 бр.: 21 лв.

Домакинска ножица Kretzer - 15см

Цена за 1 бр.: 9,60 лв.

Домакинска ножица Kretzer - 20см

Цена за 1 бр.: 10,80 лв.

Домакинска ножица Kretzer - 25см

Цена за 1 бр.: 16,80 лв.

Ножица за яйца (Premax)

Цена за 1 бр.: 21 лв.

Кухненска ножица (Premax) - 20 см

Цена за 1 бр.: 58,80 лв.

Ножица за риба (Premax) - 21,5см

Цена за 1 бр.: 86,40 лв.

Ножица за пиле (Premax) - 25см

Цена за 1 бр.: 87,60 лв.

Комплект шивашки ножици - 25cм,20см и 14см

Цена за 1 опаковка: 13,80 лв.

Домакинска ножица - 21см

Цена за 1 опаковка: 7,56 лв.

Домакинска ножица - 21см

Цена за 1 опаковка: 7,56 лв.

Домакинска ножица - 21см

Цена за 1 опаковка: 7,56 лв.