Игли за плетиво № 2

Цена за 1 опаковка: 7,49 лв.

Игли за плетиво № 2,5

Цена за 1 опаковка: 7,49 лв.

Игли за плетиво № 3

Цена за 1 опаковка: 7,49 лв.

Игли за плетиво № 3,5

Цена за 1 опаковка: 7,49 лв.

Игли за плетиво № 4

Цена за 1 опаковка: 7,49 лв.

Игли за плетиво № 4,5

Цена за 1 опаковка: 7,49 лв.

Игли за плетиво № 5

Цена за 1 опаковка: 7,49 лв.

Помощни игли за плетиво

Цена за 1 опаковка: 7,25 лв.

Игли за плетиво

Цена за 1 бр.: 5,46 лв.

Игли за плетиво

Цена за 1 бр.: 5,46 лв.

Игли за плетиво

Цена за 1 бр.: 6,24 лв.

Игли за плетиво

Цена за 1 бр.: 6,24 лв.