Кадифена лента 1 см.

Цена за 1 опаковка - 20 м.: 13,26 лв.

Кадифена лента 1 см.

Цена за 1 опаковка - 20 м.: 13,26 лв.

Кадифена лента 1 см.

Цена за 1 опаковка - 20 м.: 13,26 лв.

Кадифена лента 1 см.

Цена за 1 опаковка - 20 м.: 13,26 лв.

Кадифена лента 1 см.

Цена за 1 опаковка - 20 м.: 13,26 лв.

Кадифена лента 1 см.

Цена за 1 опаковка - 20 м.: 13,26 лв.

Кадифена лента 1 см.

Цена за 1 опаковка - 20 м.: 13,26 лв.

Кадифена лента 1 см.

Цена за 1 опаковка - 20 м.: 13,26 лв.

Кадифена лента 1 см.

Цена за 1 опаковка - 20 м.: 13,26 лв.