Цена за 1 кг.: 55,20 лв.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 7,50 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 7,50 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 7,50 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 7,50 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 7,50 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 7,50 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 7,50 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 7,50 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 7,50 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 7,50 лв.

Объл ластик - 1,5 мм.

Цена за 1 ролка - 20 м.: 7,50 лв.