Водно изтриващ се маркер - креда

Всички цени са с ДДС

Всички маркировки могат да се изтрият с вода !